هیئت مدیره، مدیران، مشاوران

هیئت مدیره

آقای علی یزدانی ورزنه

  • سمت: رئیس هیات مدیره

  • ایمیل : a-yazdani@midhco.com

اقای بهرام جلوداری

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : b-jelodari@midhco.com

آقای منوچهر ترابی پاریزی

  • سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

آقای سعید طالب

  • سمت: عضو هیات مدیره