دستورالعمل رفتاری کسب و کار

بسمه تعالی

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه یک شرکت پیشرو در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور بوده و فعالیتهای این شرکت، کارکنان و مسئولان آن مورد توجه مردم و جامعه می باشد. شرکت این باور را دارد که فعالیتهای آن در راستای حفظ منافع جوامعی است که در آن فعالیت دارد و این باور در بین مسئولان و کارکنان کاراوران صنعت وجود دارد که بوجود آمدن حسن ظن و اعتماد دربین طرفین معاملات تجاری شرکت موجب رشد و ارتقاء کاراوران صنعت خواهد بود.

در شرکت کاراوران صنعت ارزشها و اعتقاداتی وجود دارد که به سبب رعایت آن می توان محیطی سالم و ایمن عاری از نارساییها و مشکلات فردی و گروهی را بوجود آورد و بستری مناسبی برای رشد فعالیتها و ارتقاء توان کمی و کیفی فراهم نمود. این ارزشها و اعتقادها تحت عنوان دستورالعمل رفتاری کسب و کار تهیه شده که لازم است کلیه کارکنان در تمامی سطوح  از آن پیروی نمایند.

 

 ما ارج می نهیم به :

 

  • حفاظت محیط زیست
  • صداقت
  • بهره وری بالا
  • قابلیت اعتماد
  • مسئولیت پذیری
  • احترام متقابل نسبت به یکدیگر
  • عدالت و درستکاری
  • روحیه شهروندی
  • پرهیز از تشریفات زائد اداری