ویژه نامه های توسعه مدیریت

ردیف      عنوان تاریخ دانلود
6 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 46 29 بهمن 1398
5 شاخص های بهره وری در سطح ملی ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
4 خلاصه ایی از نتایج آخرین گزارش رتبه بندیIMI-100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
3 ویژه نامه رخدادها و دستاوردهای برجسته سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ۸ بهمن ۱۳۹۷
5 ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه ۲۳ دي ۱۳۹۷
1 ویژه نامه اولین جشنواره مدیریت دانش میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷