چشم انداز، ماموریت و خط مشی HSE

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه با حمایت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) فعالیت خود را در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری و حمل از معادن داخل و خارج کشور آغاز نمود  و  به منظور ایجاد نگرش فرآیندی و محیط ایمن در فعالیت های پیمانکاری این شرکت ،  خط و مشی خود را بر اساس استانداردهای ایمنی،بهداشت ،محیط زیست  و مسئولیت اجتماعی  تدوین و هموراه خود را در قبال کارکنان، محیط زیست مناطق میزبان و سایر طرف های ذینفع، متعهد و پاسخگو دانسته و اصل "احترام به زندگی، تعهد به آیندگان" را سرلوحه نگرش و فعالیت های خود قرار داده است. این شرکت جهت گیری های کلان ذیل را در تمامی جنبه های سازمانی به لحاظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی به شرح ذیل بیان می­دارد:

  • تعهد و رهبری  مدیریت ارشد در صیانت از کارکنان به عنوان سرمایه انسانی و حفظ و حراست از محیط زیست به عنوان سرمایه ملی، طبیعی و اصل رفاه پایدار
  • پیشگری، حذف، کاهش و کنترل مداوم مخاطرات ایمنی و بهداشت و آلایندگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و فرآیند های کاری
  • ارتقاء توانمندی کارکنان از طریق آموزش های عمومی و تخصصی در جهت گسترش و نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی
  • بهبود مستمر فرآیندهای کاری با حفظ جنبه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط کار
  • پیشگیری از مصدومیت و بیماری و حفظ و ارتقاء سلامت روحی و جسمی کارکنان
  • پیشگیری از پیامدها و آلودگی های زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع، مواد و انرژی
  • تعهد به استانداردها، الزامات قانونی و مقررات دولتی و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

اینجانب و تمامی کارکنان و پیمانکاران شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه ضمن تعهد به رعایت اصول ومقررات در دستیابی به اهداف نظام ایمنی، بهداشت ،محیط زیست و مسئولیت اجتماعی ، ضمن تعامل و ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده با ذینفعان ،با حمایت ، تشویق ونظارت بر عملکرد    HSEC در جهت پویایی و بهبود  مداوم آن در شرکت تلاش خواهیم نمود.

                                                                           سیدعبدالرضا موسوی

                                                                                 مدیرعامل