اتاق خبر

اخبار شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه

آغاز طرح مدیریت درس آموخته پروژه در شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه

۲ تير ۱۳۹۹

رویکرد مدیریت دانش موضوعی، ترکیبی از متدولوژی اکتساب و مستند سازی تجارب مشارکت کنندگان در یک موضوع خاص و متدولوژی یادگیری پس از عمل در آن موضوع دانشی است. این رویکرد بصورت کاملا بومی، براساس تکنیک های روز دنیا در قالب طرح مدیریت درس آموخته پروژه شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه با راهبری تیمی متشکل از مدیریت توسعه مدیریت میدکو و دپارتمان مدیریت دانش (ممسکو) از ابتدا تیر 1399 آغاز شده است.

نظرات کاربران

نظر بدهید
در حال حاضر نظری برای این خبر ثبت نشده است

فرم نظرات

لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید